Mycí rampa Express Top (k položení pouze na zem)

Mycí rampy - mobilní myčky pneumatik pro snadné mytí pneumatik nákladních aut. Jeřáby UNIC - minipásové jeřáby. Vakuové zvedáky - vákuové přísavky na sklo. Modely aut - kovové modely stavebních strojů, nákladních aut a zemědělské techniky.

Mycí rampa Express Top (k položení pouze na zem)

KE STAŽENÍ: Mycí rampa Express Top (k položení pouze na zem) v souboru pdf.
Jméno a příjmení:  
Email:  
Telefon:  
IČ:  
Předmět dotazu:  
 
 
Mycí rampa Express Top (k položení pouze na zem)-2
Mycí rampa Express Top (k položení pouze na zem)


Hlavní výhody mycí rampy

  • Žádná nebo minimální stavební příprava.
  • Snadný přesun zařízení mezi stavbami.
  • Automatické zapínání a vypínání ostřiku.
  • Rychlá elektroinstalace pouze do zásuvky /"pětikolíkem"/ (typ 4m s jedním čerpadlem).
  • Rychlá instalace propojovacích hadic pomocí rychlospojek.
  • Automatické vynášení nečistot z 6m dlouhé (7m3 vody) nebo 8m dlouhé (12m3 vody) usazovací nádrže pomocí dopravníku.
  • Celková doba instalace 4-6 hod. 
  • Lze dodat varianty s roštem dlouhým 4m, 6m, 8m nebo 10m. (K pronájmu nabízíme variantu se 4m roštem+nájezdy a 8m dlouhou sedimentační nádrží s dopravníkem - typ Top4m2D).
  • Voda v myčce cirkuluje

Charakteristika mycí rampy:

Express Top je automatická průjezdná roštová myčka se sedimentační nádrží umístěnou na zemi. Součástí myčky jsou i klínové najížděcí rampy pro najetí a sjezd vozů z myčky. Spláchnuté nečistoty z kol propadávají roštem, odkud jsou přečerpávány do železné sedimentační nádrže umístěné vedle myčky, zpravidla vpravo po směru jízdy. Nečistoty se usazují v nádrži, v níž je umístěn hřeblový dopravník nečistot, který je odvádí do připraveného kontejneru. Díky množství vody a dopravníku zůstává voda v nádrži čistější po delší dobu. Její čištění navíc podporuje dávkovací čerpadlo vločkovače. Voda v zařízení cirkuluje a je doplňována automaticky přes plovák. 

Způsob fungování zařízení:
Po nájezdu na rošt sepne vstupní optické čidlo čerpadla. Po dobu průjezdu vozidla myčkou, dochází k mytí pneumatik vozidla a zároveň k vynášení nečistot z nádrže dopravníkem. Na výjezdu výstupní čidlo zaznamená průjezd vozidla a po nastavené době doběhu vypne automaticky čerpadla a později i dopravník. Funkce čidel (vstupní/výstupní) lze otočit a umožnit tak průjezd oběma směry. Na pneumatiky je ze stran a z roštu směřováno velké množství trysek, jimiž proudí obrovské množství vody, 2.500 - 5.000 litrů vody za minutu (typ myčky kol se dvěma ostřikovými čerpadly). 

Pro urychlení sedimentace v případě velkého provozu doporučujeme použití flokulantu (vločkovače), který zabezpečí rychlé usazení kalů v nádrži. Flokulant lze dodávat manuálně nebo za pomoci dávkovacího čerpadla.

Mycí rampu lze na žádost zákazníka osadit i zkrápěcím rámem.

Mycí rampu doporučujeme pro:

Mírné až střední znečistění a provoz +/- 80 vozidel za 8 hod..

Kapacita myčky:

Rychlost projetí myčkou a kvalitu očištění kol si určuje řidič sám (nebo obsluha mycí rampy).

Příklady využití myčky:

Výjezdy po zpevněných komunikacích, kde mají vozy možnost vyklepat ucpané dvoumontáže. Nedoporučujeme proto pro silné znečištění např. 20cm ucpané dvoumontáže jílovitou zeminou. Nejlépe funguje na jemné a řídké bláto a prach. Pro silné znečištění a +/- 160 aut denně doporučujeme myčku kol JW2.

Způsob instalace mycí rampy:

Myčka se instaluje na vodorovnou zpevněnou komunikaci - není nutná další stavební příprava. Doba montáže myčky je asi 4-6 hodiny.

Pro zjednodušení nájezdu vozidel na rošt nebo umožnění průjezdu tahačům s vlekem, můžou být nájezdové klíny odebrány a rošt usazen 0,5m do země. Sedimentační nádrž zůstává na povrchu.

Technické parametry myčky:

Vnější rozměr (m): 13,3 m (d) x 6,9 m (š) x 2,5 m (v) půdorys roštu, nájezdů a nádrže, vč. dopravníku Přepravní šířka: 3,0m (převoz na 12m „platu“ bez bočnic)
Celková hmotnost: cca 8.000 kg s nádrží
cca 5.300 kg samotná roštová část
Přípustné zatížení: nosnost 15 tun na nápravu
max. rozchod kol 2,7 m
max. šířka podvozku 3,0 m
Objem vody v nádrži: cca 12 m3
Připojení vody: 3/4“- 1,5“ hadice s kohoutem. Doporučujeme osadit i odbočkou („T“ kusem) pro hadici s uzávěrem pro případné ruční dočištění jiných částí vozidla
Mycí systém: čerpadlo Grindex nebo FlyGT
výkon: 2 x 5,5 kW
množství vody: 2 x 2.500 l/min při 1,8 bar
Počet trysek:
Příkon: 400 V/ 50 Hz, cca 16 kW, přívod elektrické energie kabelem 5x10mm2 (odběr 40A) + uzemnění

Požadavky pro staveniště:

Nejlépe zpevněná komunikace, přívod vody a elektrické energie. Myčku lze použít i na finální povrchy vozovek. Doporučujeme ponechat dostatečně dlouhé nájezdové a odjezdové plochy k narovnání vozů. Výjezd z myčky by měl být už na čistou komunikaci.

Ukládání kalů:

Usazené kaly v sedimentační nádrži jsou automaticky dopravovány do připraveného kontejneru. V případě většího provozu doporučujeme přidávat větší množství flokulantu zrychlující usazování nečistot. V průběhu několika týdnů požívání myčky může být nutné myčku vypustit a vyčistit pomocí fekálního vozu.

Ekologie:

Princip čištění spočívává v nízkém tlaku a v obrovském množství vody. Proudy vody jsou směřovány na pneumatiky, čímž nedochází ke splachování olejových nečistot z podvozku a motoru (ty by tam stejně neměly být). Obecně lze říci, že odpadní kaly se skládají pouze ze zeminy na staveništi. V případě nadstandardně vysokých požadavků ze strany Životního prostředí lze provést posouzení odpadu v akreditované laboratoři. Toto je nutné provádět přímo ze vzorků kalů.


FOTOGALERIE:

Myčka kol nákladních instalovaná pouze na vodorovnou zpevněnou plochu na výjezdu ze stavby "Rekonstrukce nádraží v Kuřimi".
I pro krátkodobé mytí nákladních aut na výjezdu ze stavby má společnost KMB STAVEBNÍ SERVIS rychlé a levné řešení.
Celý proces instalace myčky kol obnáší:
1) dovést myčku kol na stavbu 
2) začepovat nájezdy, rozbalit bočnice myčky, propojit mycí rampu s nádrží hadicemi s rychlospojkami
3) dopojit vodu a elektřinu
Myčka kol nákladních aut je připravena k provozu na výjezdu ze stavby během 2-4 hodin - bez stavební přípravy.
Při povoleném zatížení 15tun na nápravu dokáže myčka vypláchnout i kola naložených nákladních aut a domíchávačů. Stavba v Brně. Obrázek 1.
Při povoleném zatížení 15tun na nápravu dokáže myčka vypláchnout i kola domíchávačů. Stavba v Brně. Obrázek 2.
Pro převoz mobilní myčky na zaplachtovaném návěsu a bez nutnosti povolení nadrozměru, lze použít stojan dodávaný na přání zákazníka.
Příklad usazení roštové mycí rampy Express Top včetně nájezdů - vše bez stavební přípravy.
Rošt myčky lze zapustit i do země pro snadnější průjezd nákladních vozů.
Služby
pronájem, revize, zasklívání ...
Prodej
Zajímavé akce
VELETRH bauma 2019
8. až 14. dubna 2019 budou otevřeny brány největšího evropského veletrhu stavebních strojů BAUMA...
Bugatti Chiron v obchodním centru OC Chodov
Je skoro půlnoc, ale my teprve začínáme...chce to klidnou hlavu, jde "jen" o milion možných problémů...no...
Chcete se stát odborníkem na velkoformátové zasklívání?
Co Vás čeká?
Můžete se stát jedním z mála odborníků na velkoformátové zasklívání, špičkovým...
Instalace Onyxové stěny
Jedna z méně tradičních instalací proběhla v nedávné době. Jednalo se o instalaci onyxové stěny nad...
Nuda v Brně :-) Tedy zasklívání v Brně.
Zasklívání v Brně kolovým manipulátorem Oskar 600 Offroad.

Všechny články ...