Mycí rampa JW Express WW 401 M

Mycí rampy - mobilní myčky pneumatik pro snadné mytí pneumatik nákladních aut. Jeřáby UNIC - minipásové jeřáby. Vakuové zvedáky - vákuové přísavky na sklo. Modely aut - kovové modely stavebních strojů, nákladních aut a zemědělské techniky.

Mycí rampa JW Express WW 401 M

KE STAŽENÍ: Mycí rampa JW Express WW 401 M v souboru pdf.
Jméno a příjmení:  
Email:  
Telefon:  
IČ:  
Předmět dotazu:  
 
 
Mycí rampa JW Express WW 401 M-2
Mycí rampa JW Express WW 401 M


Hlavní výhody mycí rampy

  • Žádná nebo minimální stavební příprava.
  • Snadný přesun zařízení mezi stavbami.
  • Automatické zapínání a vypínání ostřiku.
  • Rychlá elektroinstalace pouze do zásuvky /"pětikolíkem"/ (typ 4m s jedním čerpadlem).
  • Rychlá instalace propojovacích hadic pomocí rychlospojek.
  • Automatické vynášení nečistot z 6m dlouhé (7m3 vody) nebo 8m dlouhé (12m3 vody) usazovací nádrže pomocí dopravníku.
  • Celková doba instalace 4-6 hod. 
  • Lze dodat varianty s roštem dlouhým 4m, 6m, 8m nebo 10m. 
  • Voda v myčce cirkuluje

Charakteristika mycí rampy:

JW Express WW 401 M je automatická průjezdná roštová myčka se sedimentační nádrží umístěnou na zemi. Součástí myčky jsou i klínové najížděcí rampy pro najetí a sjezd vozů z myčky. Spláchnuté nečistoty z kol propadávají roštem, odkud jsou přečerpávány do železné sedimentační nádrže umístěné vedle myčky, zpravidla vpravo po směru jízdy. Nečistoty se usazují v nádrži, v níž je umístěn hřeblový dopravník nečistot, který je odvádí do připraveného kontejneru. Díky množství vody a dopravníku zůstává voda v nádrži čistější po delší dobu. Její čištění navíc podporuje dávkovací čerpadlo vločkovače. Voda v zařízení cirkuluje a je doplňována automaticky přes plovák. 

Způsob fungování zařízení:
Po nájezdu na rošt sepne vstupní optické čidlo čerpadla. Po dobu průjezdu vozidla myčkou, dochází k mytí pneumatik vozidla a zároveň k vynášení nečistot z nádrže dopravníkem. Na výjezdu výstupní čidlo zaznamená průjezd vozidla a po nastavené době doběhu vypne automaticky čerpadla a později i dopravník. Funkce čidel (vstupní/výstupní) lze otočit a umožnit tak průjezd oběma směry. Na pneumatiky je ze stran a z roštu směřováno velké množství trysek, jimiž proudí obrovské množství vody, 2.500 - 5.000 litrů vody za minutu (typ myčky kol se dvěma ostřikovými čerpadly). 

Pro urychlení sedimentace v případě velkého provozu doporučujeme použití flokulantu (vločkovače), který zabezpečí rychlé usazení kalů v nádrži. Flokulant lze dodávat manuálně nebo za pomoci dávkovacího čerpadla.

Mycí rampu lze na žádost zákazníka osadit i zkrápěcím rámem.

Mycí rampu doporučujeme pro:

Mírné až střední znečistění a provoz +/- 80 vozidel za 8 hod..

Kapacita myčky:

Rychlost projetí myčkou a kvalitu očištění kol si určuje řidič sám (nebo obsluha mycí rampy).

Příklady využití myčky:

Výjezdy po zpevněných komunikacích, kde mají vozy možnost vyklepat ucpané dvoumontáže. Nedoporučujeme proto pro silné znečištění např. 20cm ucpané dvoumontáže jílovitou zeminou. Nejlépe funguje na jemné a řídké bláto a prach. Pro silné znečištění a +/- 160 aut denně doporučujeme myčku kol JW2.

Způsob instalace mycí rampy:

Myčka se instaluje na vodorovnou zpevněnou komunikaci - není nutná další stavební příprava. Doba montáže myčky je asi 4-6 hodiny.

Pro zjednodušení nájezdu vozidel na rošt nebo umožnění průjezdu tahačům s vlekem, můžou být nájezdové klíny odebrány a rošt usazen 0,5m do země. Sedimentační nádrž zůstává na povrchu.

Technické parametry myčky:

Vnější rozměr (m): 13,3 m (d) x 6,9 m (š) x 2,5 m (v) půdorys roštu, nájezdů a nádrže, vč. dopravníku Přepravní šířka: 3,0m (převoz na 12m „platu“ bez bočnic)
Celková hmotnost: cca 8.000 kg s nádrží
cca 5.300 kg samotná roštová část
Přípustné zatížení: nosnost 15 tun na nápravu
max. rozchod kol 2,7 m
max. šířka podvozku 3,0 m
Objem vody v nádrži: cca 12 m3
Připojení vody: 3/4“- 1,5“ hadice s kohoutem. Doporučujeme osadit i odbočkou („T“ kusem) pro hadici s uzávěrem pro případné ruční dočištění jiných částí vozidla
Mycí systém: čerpadlo Grindex nebo FlyGT
výkon: 2 x 5,5 kW
množství vody: 2 x 2.500 l/min při 1,8 bar
Počet trysek:
Příkon: 400 V/ 50 Hz, cca 16 kW, přívod elektrické energie kabelem 5x10mm2 (odběr 40A) + uzemnění

Požadavky pro staveniště:

Nejlépe zpevněná komunikace, přívod vody a elektrické energie. Myčku lze použít i na finální povrchy vozovek. Doporučujeme ponechat dostatečně dlouhé nájezdové a odjezdové plochy k narovnání vozů. Výjezd z myčky by měl být už na čistou komunikaci.

Ukládání kalů:

Usazené kaly v sedimentační nádrži jsou automaticky dopravovány do připraveného kontejneru. V případě většího provozu doporučujeme přidávat větší množství flokulantu zrychlující usazování nečistot. V průběhu několika týdnů požívání myčky může být nutné myčku vypustit a vyčistit pomocí fekálního vozu.

Ekologie:

Princip čištění spočívá v nízkém tlaku a v obrovském množství vody. Proudy vody jsou směřovány na pneumatiky, čímž nedochází ke splachování olejových nečistot z podvozku a motoru (ty by tam stejně neměly být). Obecně lze říci, že odpadní kaly se skládají pouze ze zeminy na staveništi. V případě nadstandardně vysokých požadavků ze strany Životního prostředí lze provést posouzení odpadu v akreditované laboratoři. Toto je nutné provádět přímo ze vzorků kalů.


FOTOGALERIE:

Myčka kol nákladních instalovaná pouze na vodorovnou zpevněnou plochu na výjezdu ze stavby "Rekonstrukce nádraží v Kuřimi".
I pro krátkodobé mytí nákladních aut na výjezdu ze stavby má společnost KMB STAVEBNÍ SERVIS rychlé a levné řešení.
Celý proces instalace myčky kol obnáší:
1) dovést myčku kol na stavbu 
2) začepovat nájezdy, rozbalit bočnice myčky, propojit mycí rampu s nádrží hadicemi s rychlospojkami
3) dopojit vodu a elektřinu
Myčka kol nákladních aut je připravena k provozu na výjezdu ze stavby během 2-4 hodin - bez stavební přípravy.
Při povoleném zatížení 15tun na nápravu dokáže myčka vypláchnout i kola naložených nákladních aut a domíchávačů. Stavba v Brně. Obrázek 1.
Při povoleném zatížení 15tun na nápravu dokáže myčka vypláchnout i kola domíchávačů. Stavba v Brně. Obrázek 2.
Pro převoz mobilní myčky na zaplachtovaném návěsu a bez nutnosti povolení nadrozměru, lze použít stojan dodávaný na přání zákazníka.
Rošt myčky lze zapustit i do země pro snadnější průjezd nákladních vozů.
Služby
pronájem, revize, zasklívání ...
Prodej
Zajímavé akce
Kupte pod stromeček stavební techniku!
Vánoce, čas pohody, radosti, rodiny a štědrosti, se blíží a všichni začínáme pomalu přemýšlet, co pořídíme...
Mytí stavebních strojů a mechanizace
Mycí boxy Wash Rack jsou nezávislé, ekologické, variabilní mycí boxy pro mobilní stavební stroje, zařízení...
2xUNIC-095 ve stísněných prostorách na Masaryčce
Práce na pražském Masarykově nádraží je další ukázkou využití našich minijeřábů a umění našich jeřábníků...
Mini jeřáby na hradě Okoř
Náš jeřábník Martin se s minijeřábem UNIC-706...
Výměna skel na Parkview
V minulém týdnu jsme vyměňovali poškozená skla na unikátní kancelářské budově Parkview v Praze...

Všechny články ...