Mycí rampa Express Supermobil (k položení pouze na zem)

Mycí rampy - mobilní myčky pneumatik pro snadné mytí pneumatik nákladních aut. Jeřáby UNIC - minipásové jeřáby. Vakuové zvedáky - vákuové přísavky na sklo. Modely aut - kovové modely stavebních strojů, nákladních aut a zemědělské techniky.

Mycí rampa Express Supermobil (k položení pouze na zem)

Jméno a příjmení:  
Email:  
Telefon:  
IČ:  
Předmět dotazu:  
 
 
Mycí rampa Express Supermobil (k položení pouze na zem)-2
Mycí rampa Express Supermobil (k položení pouze na zem)


Charakteristika mycí rampy:

Jedná se o průjezdnou roštovou myčku v délce 4m či 6m + nájezdy 2x ~3m na vjezdu a výjezdu. Myčka pracuje v automatickém režimu, kdy optické čidla zajišťují rozběh a zastavení čerpadla. Spodní část myčky slouží k usazování sedimentů, tyto sedimenty se odstraňují po nadzvednutí horní části myčky. Intervaly čištění závisí na počtu projetých vozidel a druhu a množství znečištění.

Způsob fungování zařízení: 
Po nájezdu na rošt sepne vstupní čidlo a po dobu sepnutí tohoto snímače (průjezdu vozidla roštem) dochází k mytí pneumatik vozidla. Na pneumatiky je směřováno více než 100 trysek a pneumatiky jsou umývány proudem cca 2 500 litrů/min. Pro urychlení sedimentace v případě velkého provozu doporučujeme použití flokulantu (vločkovače), který zabezpečí rychlé usazení kalů v nádrži. Flokulant lze dodávat manuálně nebo za pomoci dávkovacího čerpadla.

Mycí rampu doporučujeme pro:

Mírné až střední znečistění a menší provoz vozidel.

Kapacita myčky:

Rychlost projetí myčkou a kvalitu očištění kol si určuje řidič (nebo obsluha) sám.

Příklady využití myčky:

Výjezdy po zpevněných komunikacích, slabší provoz a znečištění. Nedoporučujeme pro silné znečištění (ucpané dvoumontáže). Nejlépe funguje na jemné a řídké bláto a prach.

Způsob instalace mycí rampy:

Pro daný typ myčky, za předpokladu vodorovné zpevněné komunikace, není nutná stavení příprava. Myčka je velmi snadno a rychle přemístitelná. Doba montáže a demontáže je asi 2 hodiny.

Technické parametry myčky:

Vnější rozměr (m): 4,0 m x 3,64 m x 1,5 m bez nájezdů10,5 m x 3,64 m x 1,5 m s nájezdy
Přepravní rozměr: 3,0 m x 7,5m
Celková hmotnost: cca 6.000 kg s nájezdycca 4.000 kg bez nájezdů
Přípustné zatížení: max. rozchod kol 2,7 m
max. šířka podvozku 3,0 m
Objem vody v nádrži: cca 4,0 m3
Připojení vody: 1"– 1,5" hadice s kohoutem. Doporučujeme osadit i odbočkou („T“ kusem) prohadici s uzávěrem pro případné ruční dočištění jiných částí vozidla
Mycí systém: čerpadlo Grindex
výkon: 6,5 kW
množství vody: 2.500 l/min při 1,8 bar
Počet trysek: cca 104 ks
Příkon: 400 V/ 50 Hz, cca 7 kW, „32A pětikolík“ (odběr 18-25A)

Požadavky pro staveniště:

Nejlépe zpevněná komunikace (myčku lze použít i na finální povrchy vozovek). Doporučujeme zachovat požadované délky nájezdových a odjezdových ploch k narovnání vozů, případně i s návěsy.

Ukládání kalů:

Usazené kaly ze spodní části myčky lze vybrat manuálně, stavební technikou nebo odsát fekálním vozem. Pro vyčištění usazovací nádrže je třeba zajistit zdvíhací zařízení (např. bagr, jeřáb, nakladač nebo vysokozdvižný vozík) o nosnosti 4 tuny k zvednutí horní části myčky. V případě většího provozu doporučujeme přidávání většího množství flokulantu zrychlující usazování nečistot.

Ekologie:

Princip čištění spočívává v nízkém tlaku a v obrovském množství vody. Proudy vody jsou směřovány pouze na pneumatiky, tak nedochází ke splachování olejových nečistot z podvozku a motoru (ty by tam stejně neměly být). Obecně lze říci, že odpadní kaly se skládají pouze ze zeminy na staveništi. V případě nadstandardně vysokých požadavků ze strany Životního prostředí lze provést posouzení odpadu v akreditované laboratoři. Toto je nutné provádět přímo ze vzorků kalů.

Stavební příprava:

Minimální: zpevněný vodorovný povrch pod myčkou v délce 10m a zajistit dostatečný prostor pro srovnání vozidel (případně i s vlekem) na nájezdu a výjezdu z myčky.

Volitelné příslušenství:

  1. nájezdy
  2. lze dodat i v délce 6m + nájezdy
  3. zkrápěcí rám

Požadavky na obsluhu mycí rampy:

Při předání a otestování zařízení firma KMB STAVEBNÍ SERVIS provede bezplatné zaškolení pracovníka, který bude zodpovědný za provoz myčky. Zařízení sice funguje v režimu automat, ale je důležité ho denně kontrolovat a pravidelně čistit dle pokynů v manuálu. Předejde se tím možným problémům.


FOTOGALERIE:

Snadná přeprava mycí rampy na jednom voze umožňuje její operativní nasazení na více výjezdech jedné stavby nebo její rychlý přesun mezi několika stavbami. 
Kvůli malému prostoru v pozdější fázi výstavby, byla zvolena k mytí aut v Bratislavě hned od začátku mycí rampa Supermobil 4m.
Jednoduchá instalace myčky v centru města Hradec Králové.
Služby
pronájem, revize, zasklívání ...
Prodej
Zajímavé akce
Mytí stavebních strojů a mechanizace
Mycí boxy Wash Rack jsou nezávislé, ekologické, variabilní mycí boxy pro mobilní stavební stroje, zařízení...
2xUNIC-095 ve stísněných prostorách na Masaryčce
Práce na pražském Masarykově nádraží je další ukázkou využití našich minijeřábů a umění našich jeřábníků...
Mini jeřáby na hradě Okoř
Náš jeřábník Martin se s minijeřábem UNIC-706...
Výměna skel na Parkview
V minulém týdnu jsme vyměňovali poškozená skla na unikátní kancelářské budově Parkview v Praze...
Jeřáby v DinoParku
Před několika lety jsme v DinoParku na střeše obchodního centra Harfa vedle O2 arény ve Vysočanech instalovali...

Všechny články ...