Mycí rampa Express Tank

Mycí rampy - mobilní myčky pneumatik pro snadné mytí pneumatik nákladních aut. Jeřáby UNIC - minipásové jeřáby. Vakuové zvedáky - vákuové přísavky na sklo. Modely aut - kovové modely stavebních strojů, nákladních aut a zemědělské techniky.

Mycí rampa Express Tank

KE STAŽENÍ: Mycí rampa Express Tank v souboru pdf.
Jméno a příjmení:  
Email:  
Telefon:  
IČ:  
Předmět dotazu:  
 
 
Mycí rampa Express Tank-2
Mycí rampa Express Tank


Charakteristika mycí rampy:

Express (4m/6m) je automatická průjezdná roštová myčka v délce 6m. Nečistoty propadávající roštem jsou velkým množstvím vody splachovány do železné sedimentační nádrže umístěné těsně vedle myčky, vpravo nebo vlevo od myčky. Po vytažení ochranného hrazení kolem sedimentační nádrže je možné pomocí stavební mechanizace vytěžit usazené nečistoty a neomezit přitom průjezd a mytí vozů. Voda v zařízení cirkuluje. Způsob fungování zařízení: Po nájezdu na rošt sepne vstupní optické čidlo. Po dobu sepnutí snímače, tj. podobu průjezdu vozidla myčkou, dochází k mytí pneumatik vozidla. Na výjezdu další čidlo zaznamená průjezd vozidla a po nastavené době doběhu vypne automaticky čerpadla. Funkce čidel (vstupní/výstupní) lze otočit a umožnit tak průjezd oběma směry. Na pneumatiky je ze stran a z roštu směřováno velké množství trysek, jimiž proudí celkem asi 5.000 litrů vody za minutu. Pro urychlení sedimentace v případě velkého provozu doporučujeme použití flokulantu (vločkovače), který zabezpečí rychlé usazení kalů v nádrži. Flokulant lze dodávat manuálně nebo za pomoci dávkovacího čerpadla.

Mycí rampu doporučujeme pro:

Mírné až střední znečistění a větší provoz vozidel.

Kapacita myčky:

Rychlost projetí myčkou a kvalitu očištění kol si určuje řidič (nebo obsluha) sám.

Příklady využití myčky:

Výjezdy po zpevněných komunikacích, kde mají vozy možnost vyklepat ucpané dvoumontáže. Nedoporučujeme proto pro silné znečištění např. 20cm ucpané dvoumontáže jílovitou zeminou. Nejlépe funguje na jemné a řídké bláto, prach a stavební suť.

Způsob instalace mycí rampy:

Rošt myčky se usazuje asi 0,5m do země na betonové panely nebo 30cm vysokou betonovou desku. Usazovací nádrž se zapouští asi 2,5m do země na vyrovnanou zhutněnou plochu, viz níže. Doba montáže samotné myčky, bez stavební přípravy, je asi 1-2 dny.

Technické parametry myčky:

Vnější rozměr (m): 8,0 m (d) x 6,2 m (š) x 3,7 m (v) půdorys roštu včetně sedimentační nádrže. Přepravní šířka: 2,9 m.
Celková hmotnost: cca 7.000 kg s nádrží
cca 5.000 kg samotná roštová část
Přípustné zatížení: nosnost 15 tun na nápravu
max. rozchod kol 2,7 m
max. šířka podvozku 3,0 m
Objem vody v nádrži: cca 48 m3
Připojení vody: 1,5“- 2“ hadice s kohoutem. Doporučujeme osadit i odbočkou („T“ kusem) pro hadici s uzávěrem pro případné ruční dočištění jiných částí vozidla
Mycí systém: čerpadlo Grindex
výkon: 2 x 6,5 kW
množství vody: 2 x 2.500 l/min při 1,8 bar
Počet trysek:
Příkon: 400 V/ 50 Hz, cca 13 kW, přívod elektrické energie kabelem 5x25mm2 (odběr 32A) + uzemnění

Požadavky pro staveniště:

Stavební příprava dle pokynů zaměstnanců KMB STAVEBNI SERVIS, přívod vody a elektrické energie. Doporučujeme vybudovat dostatečně dlouhé nájezdové a odjezdové plochy k narovnání vozů, minimálně v délce čištěné soupravy s vlekem. Nájezdová plocha by měla být zpevněná, nejlépe panelová nebo jakákoliv jiná se sklonem k myčce a výjezd z myčky už na čistou komunikaci.

Ukládání kalů:

Usazené kaly v sedimentační nádrži doporučujeme vybírat, jakmile dosáhne jejich výše v nádrži jednoho metru. K vybírání lze využít stavební techniku. V případě většího provozu doporučujeme přidávání většího množství flokulantu zrychlující usazování nečistot.

Ekologie:

Princip čištění spočívává v nízkém tlaku a v obrovském množství vody. Proudy vody jsou směřovány na pneumatiky, čímž nedochází ke splachování olejových nečistot z podvozku a motoru (ty by tam stejně neměly být). Obecně lze říci, že odpadní kaly se skládají pouze ze zeminy na staveništi. V případě nadstandardně vysokých požadavků ze strany Životního prostředí lze provést posouzení odpadu v akreditované laboratoři. Toto je nutné provádět přímo ze vzorků kalů.


FOTOGALERIE:

Mycí rampa Express Tank je vhodná i do kamenolomů.
Služby
pronájem, revize, zasklívání ...
Prodej
Zajímavé akce
Mytí stavebních strojů a mechanizace
Mycí boxy Wash Rack jsou nezávislé, ekologické, variabilní mycí boxy pro mobilní stavební stroje, zařízení...
2xUNIC-095 ve stísněných prostorách na Masaryčce
Práce na pražském Masarykově nádraží je další ukázkou využití našich minijeřábů a umění našich jeřábníků...
Mini jeřáby na hradě Okoř
Náš jeřábník Martin se s minijeřábem UNIC-706...
Výměna skel na Parkview
V minulém týdnu jsme vyměňovali poškozená skla na unikátní kancelářské budově Parkview v Praze...
Jeřáby v DinoParku
Před několika lety jsme v DinoParku na střeše obchodního centra Harfa vedle O2 arény ve Vysočanech instalovali...

Všechny články ...