Teplotní podmínky a manipulace s přísavkami

Mycí rampy - mobilní myčky pneumatik pro snadné mytí pneumatik nákladních aut. Jeřáby UNIC - minipásové jeřáby. Vakuové zvedáky - vákuové přísavky na sklo. Modely aut - kovové modely stavebních strojů, - kovové modely stavebních strojů, nákladních aut a zemědělské techniky.

Teplotní podmínky a manipulace s přísavkami


Teplotní podmínky a manipulace s přísavkami
Otevřít v novém okně.

Upozorňujeme, že v době nižších teplot a silnějšího větru nebo deštivého počasí, můžou tyto klimatické podmínky ovlivňovat bezpečnou manipulaci s přísavkami.

Níže naleznete doporučené kroky k vyhodnocení situace před vlastní manipulací se sklem a přísavkami.

Teplotní podmínky


Vakuové zvedáky mají doporučenou provozní teplotu mezi 0 ° C a 40 ° C, takže v chladných podmínkách by měly být stroje kontrolovány důkladně.

V mrznoucích podmínkách nesmí být ve vakuovém zvedáku vlhkost. Mohlo by dojít k poškození při zvyšování objemu vody, která následně zamrzá. V případě zamrznutí by bylo proudění vzduchu blokováno, což by mohlo způsobit zlomení vakuového těsnění, vzduch by unikal a zvedání by bylo nebezpečné. Je zde také možnost, že elektrické motory ve vakuových pumpách zamrznou a způsobí selhání zvedáku.

Provozovatelé by měli zkontrolovat všechnu vodu a vzduchové filtry stroje a před zvedáním zkontrolovat, že na nákladu není led.

Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, zda je bezpečné pokračovat se zdvihem břemene v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, je vždy lepší poradit se o bezpečnosti a ochraně zdraví. Případně napište Váš dotaz na zimcik@kmbss.cz nebo volejte na +420 733 194 525 .

Před vlastním zrušením nebo naplánováním akce doporučujeme kontaktovat naše technické pracovníky a společně vyhodnotit situaci. Nevylučujeme, že za určitých zvýšených bezpečnostních podmínek lze manipulaci provést i při teplotách pod bodem mrazu.
Větrné počasí

Silný vítr může zhoršit kontrolu nad přísavkou se sklem a ohrozit obsluhu a spolupracovníky.

Doporučujeme používat vakuové přísavky na sklo do rychlosti větru 29 km / h (18 mph, 16,5 uzlů nebo 8 m/s). Rychlost větru můžete změřit pomocí anemometru, nebo, není-li tento k dispozici, můžete použít jako vodítko Beaufortovu stupnici.

Beaufortovu stupnici vymyslel britský admirál Francis Beaufort v roce 1805 a slouží pro posuzování rychlosti větru na základě zjištěných podmínek okolního prostředí.
Podle Beaufortovy stupnice by se vakuové manipulátory už neměly používat při rychlosti větru větší než 29km/h, tj. nic silnějšího, než to, co je klasifikováno jako slabý vítr, jinými slovy - v případě, že se stromy houpou, musí přísavka pryč!


stupeň rychlost větru slovní označení   1 znaky na souši znaky na moři
m/s km/h
0 0-0,2 0-1 bezvětří Kouř stoupá svisle vzhůru. Moře je zrcadlově hladké.
1 0,3-1,5 1-5 vánek Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. Malé šupinovitě zčeřené vlny bez pěnových vrcholků.
2 1,6-3,3 6-11 větřík Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. Malé vlny, ještě krátké, ale výraznější, se sklovitými hřebeny, které se nelámou.
3 3,4-5,4 12-19 slabý vítr Listy a větvičky v pohybu, vítr napáná prapory. Hřebeny vln se začínají lámat, pěna převážně skelná. Ojedinělý výskyt malých pěnových vrcholků.
4 5,5-7,9 20-28 mírný vítr Vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi. Vlny ještě malé, ale prodlužují se. Hojný výskyt pěnových vrcholků.
5 8,0-10,7 29-38 čerstvý vítr Hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají. Dosti velké a výrazně prodloužené vlny. Všude bílé pěnové vrcholy, ojedinělý výskyt vodní tříště.
6 10,8-13,8 39-49 silný vítr Pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští, používání deštníku se stává obtížným. Velké vlny. Hřebeny se lámou a zanechávají větší plochy bílé pěny. Trochu vodní tříště.
7 13,9-17,1 50-61 mírný vichr Pohybuje celými stromy, chůze proti větru obtížná.
Moře se bouří. Bílá pěna vzniklá lámáním hřebenů vytváří pruhy po větru.
8 17,2-20,7 62-74 čerstvý vichr
Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná.
Dosti vysoké vlnové hory s hřebeny výrazné délky od jejich okrajů se začíná odtrhávat vodní tříšť, pásy pěny po větru.
9 20,8-24,4 75-88 silný vichr Vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střechy). Vysoké vlnové hory, husté pásy pěny po větru, moře se začíná valit, vodní tříšť snižuje dohlednost.
10 24,5-28,4 89-102 plný vichr Na pevnině se vyskytuje zřídka, vyvrací stromy a ničí domy. Velmi vysoké vlnové hory s překlápějícími a lámajícími se hřebeny, moře bílé od pěny. Těžké nárazovité valení moře. Viditelnost znatelně omezena vodní tříští.
11 28,5-32,6 103-117 vichřice Rozsáhlé zpustošení plochy. Mimořádně vysoké pěnové hory. Dohlednost znehodnocena vodní tříští.
12 32,7 a více 118 a více orkán Ničivé účinky odnáší domy, pohybuje těžkými hmotami. Vzduch plný pěny a vodní tříště. Moře zcela bílé. Dohlednost velmi snížena. Není výhled.

 


Pamatujte si, že hodnota rychlosti větru se může lišit a vytvářet vířivý efekt kolem vysokých budov. Při použití anemometru musíte stát dál od budovy, aby jste získali přesné čtení, tření tvořené prouděním vzduchu se řítí kolem budov a zpomaluje okolo nich a čtení rychlosti větru bude nižší. Nejlepší je, když zůstanete ve středu a budete dávat pozor na případné náhlé změny pracovních podmínek. Měli byste přijmout veškerá nezbytná bezpečnostní opatření.

Podle Met Office byla vůbec nejvyšší rychlost větru zaznamenaná v místě nízké úrovně a to 142 mph v UK roku 1989 v Fraserburgh, Aberdeenshire, Skotsko. Toto počasí rozhodně není vhodné k práci s přísavkou!
Pokud máte obavy ze zvedání ve slabém větru, můžete zatížení při nízké výšce zvýšit pomocí 1-2 lidí, kteří se neúčastní obsluhy zvedáku. Při práci ve větší výšce může být nejlepší použít vodící linky pro pomoc při manévrování zvedáku do správné polohy. Linky mohou být připevněny k dolní části zatížení nebo k rámu podložky samotné.

Dešťové podmínky

Doporučujeme, aby vakuové manipulátory nebyly používány v dešti. Stroj musí být co nejvíce v suchu, protože kdyby se voda dostala do elektrického systému, stroj by zkratoval a selhal. Ponechání vakuového zvedáku v hustém dešti nebo ponoření do vody může také vážně poškodit součásti zařízení.
Náklad, který je ponechán v dešti může být nebezpečný, protože vlhkost a nečistoty na jeho povrchu zvyšují riziko skluzu. Přísavkový talíř a náklad musí být před použitím čisté a suché. Krytky na talíře by měly být použity pouze ve skladu na ochranu přísavek a pro prodloužení životnosti.Služby
pronájem, revize, zasklívání ...
Prodej
Zajímavé akce
Teplotní podmínky a manipulace s přísavkami
Upozorňujeme, že v době nižších teplot a silnějšího větru nebo deštivého počasí, můžou tyto klimatické...
Minijeřáb UNIC 095 vyjíždí na noční akci na hřbitově
V 18h telefon, nouzovka někde na hřbitově u Prostějova. Prý práce pro
S robotickou hlavou na sklo v OC Chodov
Pár skel bylo nutné vyměnit na fasádě obchodního domu v Praze na Chodově, poté co do nich z venku narazil...
Pavouk, jménem UNIC 295, zahradníkem
Nejenom na zvedání skla, ocelových konstrukcí či jiných materiálů na stavbě je potřeba pavoučí
UNIC 095 pomáhá při odklízení trosek kostela v Gutech
Těší nás, že minijeřáb UNIC URW 095 jednoho z našich zákazníků, vykonává tolik záslužnou práci při tragédii...

Všechny články ...