Myčky pneumatik pro nákladní vozidla

Mycí rampy - mobilní myčky pneumatik pro snadné mytí pneumatik nákladních aut. Jeřáby UNIC - minipásové jeřáby. Vakuové zvedáky - vákuové přísavky na sklo. Modely aut - kovové modely stavebních strojů, nákladních aut a zemědělské techniky.

Myčky pneumatik pro nákladní vozidla


Myčky pneumatik pro nákladní vozidla
Otevřít v novém okně.

Znečištěné komunikace v okolístaveb způsobené nákladními vozidly vyjíždějícími ze stavby jsou známým problémem. Ne každý investor nebo dodavatel stavby na tento problém pamatuje. Řešením jsou myčky kol nákladních aut, které dodává a vyrábí společnost KMB Stavební servis, s.r.o.

Společnost tak vychází vstříc nejen ekonomickým potřebám stavebních spo­lečností, ale také přísným legislativním požadavkům stavebních úřadů na čistotu veřejných komunikací kolem staveniště. Myčky nazvané Jetwash, Jumbowash a Autowash řeší příčinu znečištění přímo na místě narozdíl od alternativních zametacích a kropicích vozů, které čistí až následně zablácené silnice.

 

Výhody těchto zařízení

Pro používání mobilních myček hovoří mnoho předností: 

- auto odjíždí ze stav­by čisté, 
- snižují se starosti snásledným zajišťováním čisticích vozů,
- odpadají stížnosti občanů v okolí stavbya
- žádné pokuty od policie,
- mycí voda se po vyčištění znovu používá k mytí (spotřeba vodycca 10-20 litrů na nákladní auto). 

To vše se projeví v nemalých finančních úsporách.

 

Výběr podle potřeby

Sortiment různých typů, který firma KMB Stavební servis nabízí také k pro­nájmu, je široký. Při výběru typu myč­ky rozhoduje několik kritérií: 

- především předpokládaný počet aut, které myčkou projedou za den,
- složení půdy (jedná-li se o jíly nebo spíše lehkou zeminu),
- prostorové možnosti a další. 

Na základě těchto parametrů lze nabídnout nejvhod­nější myčku.

 

Express supermobil

Jak už název napovídá, jedná se o supermobilní verzi. Instalace trvá asi jed­nu hodinu, zařízení má minimální náro­ky na stavební připravenost, má nízkou spotřebu energie, poskytuje snadné, ale přitom funkční čištění. Myčka se vyrá­bí v čtyřmetrovém nebo šestimetrovém provedení. Je určena pro menší stavby, kde počet projetých aut za den dosáhne průměrně číslo 30.

Princip mytí je snadný: Auto se znečištěnými pneumatikami vjede po šikmých nájezdech na mycí rampu. Automaticky přes fotobuňku začne mycí proces. Velké množství vody při nízkém tlaku umývá kola nákladního automobilu.Voda je opět recyklována a používána znovu k mytí. Obsluha myčky čas od časudle potřeby vyčis­tí nádrž pro vodu a mycí zařízení je opět při­praveno k mytí dalších aut.

Express Tank

Dalším mycím zařízením je Express s nádrží v zemi vedle mycí rampy v délkách čtyři, šest nebo více metrů, které je vhodné pro velký počet mírně až středně znečištěných aut. Tento systém se doporučuje nejen na stavby, ale také do lomů, deponií a jinde. Výhodou nádrže vedle rampy je i velmi snadné vynášení kalu pomocí stavební mechanizace, a to bez přerušení provozu na myčce.

Další typy mycích zařízení

Pro silné znečistění je určen Jetwash 1 s dvěma hydraulicky poháněnými vál­ci, které otáčejí koly na nápravě, a tak umožňují důkladné vyčištění kol. Bláto je vynášeno dopravníkem.

Jetwash 2 je konstruován na mytí dvou náprav nákladního automobilu najednou. Je to možné díky čtyřem hydraulicky poháněným válcům, čímž se doba mytí silně znečištěných aut výraz­ně zkracuje. Tato myčka je schopna umýt cca 250 silně znečištěných sou­prav za jeden den.

Stavební technika 2008-02


Další obrázky:
mycky-pneumatik-pro-nakladni-vozidla-9-0 Dvouválcová myčka kol nákladních aut Jetwash1 na stavbě v Praze-Hájích.
mycky-pneumatik-pro-nakladni-vozidla-9-1 Čtyřválcová myčka kol nákladních aut Jetwash2 v Ostravě na stavbě IKEA Shopping Center.
mycky-pneumatik-pro-nakladni-vozidla-9-2 Atypická roštová myčka kol nákladních aut Jumbowash umístěná na stavbě metra A v Břevnově.
Služby
pronájem, revize, zasklívání ...
Prodej
Zajímavé akce
VELETRH bauma 2019
8. až 14. dubna 2019 budou otevřeny brány největšího evropského veletrhu stavebních strojů BAUMA...
Bugatti Chiron v obchodním centru OC Chodov
Je skoro půlnoc, ale my teprve začínáme...chce to klidnou hlavu, jde "jen" o milion možných problémů...no...
Chcete se stát odborníkem na velkoformátové zasklívání?
Co Vás čeká?
Můžete se stát jedním z mála odborníků na velkoformátové zasklívání, špičkovým...
Instalace Onyxové stěny
Jedna z méně tradičních instalací proběhla v nedávné době. Jednalo se o instalaci onyxové stěny nad...
Nuda v Brně :-) Tedy zasklívání v Brně.
Zasklívání v Brně kolovým manipulátorem Oskar 600 Offroad.

Všechny články ...